Dětská duše v mužském těle

Nikdo z nás nemá žádného dvojníka, každý je jedinečný a dokonce i jednovaječná dvojčata mají odlišné otisky prstů a pochopitelně i rozdílné životní vzory, touhy a potřeby. Platí to úplně stejně pro muže i pro ženy.
Nikoho tedy nelze zaškatulkovat podle nějakého schématu a také nikdy o nikom nelze tvrdit, že se zachová přesně tak, jak si někdo bude přát. I přes to všechno mají všichni muži společné znaky. Kromě přirozené sexuální touhy jsou muži ve své duši stále hravými dětmi. Ačkoliv se tuto vlastnost někdy snaží zamaskovat falešné ego jistou nadřazeností, tvrdostí a pýchou, většina mužského pokolení, když se stanou hrdými otci svých dětí, přenesou se spolu s nimi i do svého dětství.
dědeček a vnuk
Ženy milují právě takové citlivé muže, kteří mohou být navenek na první pohled velmi robustní svalnatí, působit jako hromotluci, jimž není radno křížit cestu, ale jakmile se uvolní a začnou se svými ratolestmi běhat po lese, skotačit na zahradě, stavět hrad na pískovišti, anebo domeček z Lega, každá máma ihned v duchu vysloví jedinou větu: „Tak tohle je ten správný chlap, kterého mám ráda.“
voják u dětí  

Hravost

Zralé ženy, které cítí, že přišel jejich čas rodit a vychovávat potomky, přijímají svou roli starostlivých matek velice pokorně, s noblesou a s jistým pocitem vnitřního naplnění. Muži se jako otcové rodin cítí nejlépe právě tehdy, mají-li příležitost vyjádřit svou pravou podstatu a povahové rysy, které souvisí s hravostí. Nejlépe se to daří těm, kteří se nesnaží zamaskovat svou duchovní podstatu siláckými projevy dominantního pána tvorstva, ale naopak uvolní opratě a vybaví si své dětské touhy, sny a přání. Lépe tak se svými dětmi komunikují, snáze vnímají jejich pocity a není pak obtížné plnit jim jejich přání a být jim patřičným vzorem. Často pak můžete slýchat přísloví, že jablko nepadá daleko od stromu, a to bývá zpravidla v okamžiku, kdy děti obdivují svého otce, který se chová přirozeně, a hraje si s nimi jako malý kluk.
rodinka s batoletem
Máte-li tedy pocit, že jste sevřeni předsudky a společenskými konvencemi, co by měl každý chlap dělat, a jak by se měl chovat, nezapomínejte, že řada z nich jsou jen uměle přetvořené nástroje pro něco nepřirozeného, a že zrovna nemusí korespondovat s tím, co vnímáme svým pocitem jako správné a žádoucí.

Prostata a její příznaky – v případě, že se u vás objeví, nebojte se vyhledat lékaře


Vzhledem k tomu, že je prostata nezbytnou součástí mužského těla, je potřeba o ni řádně pečovat. V první řadě je důležitá prevence. Existují určité faktory, které mohou problémy s prostatou ovlivňovat. Proto je potřeba tyto faktory nejprve eliminovat. Jedná se především o omezení konzumace kořeněných a ostrých jídel, o zavedení pravidelného pitného režimu, o snížení konzumace alkoholu na minimum, o zahrnutí pohybu do každodenního života…

S věkem je potřeba se o sebe začít řádně starat, což platí jak u žen, tak u mužů. Pokud však ani tato prevence nepomůže a objeví se u vás některé z příznaků prostaty, je potřeba vyhledat lékařskou pomoc.

mužské pohlaví

O jaké příznaky se jedná?

U mužů ve zralém věku se nejčastěji objevuje diagnóza s názvem nezhoubné zvětšení prostaty. Její zbytnění má za následek stlačení močové trubice, což významným způsobem narušuje průtok moči. S tím jsou potom spojeny další nepříjemné problémy – může se jednat o to, že se objevuje pocit neúplného vyprázdnění, při močení protéká pouze slabý proud moči, dochází k velmi obtížnému spuštění samotného močení, může docházet k přerušovanému močení… Kvůli tomuto všemu pak muži chodí často na záchod, protože mají neustále pocit, že se nedostatečně vyprázdnili. Proto se objevuje také to nepříjemné noční močení spojené s častým vstáváním a nedostatečným spánkem.

wc muži

Rozlišují se tři různé formy této nemoci. Mikroskopická a klinická forma se neprojevuje obtížemi. Symptomatická forma se však již projevuje určitými obtížemi. U této formy totiž dochází k zmnožení buněk, které vznikají v tzv. uzlech v centrální části prostaty. Tyto uzly pak stlačují močovou trubici, ale také močový měchýř. Následkem toho dochází ke změně jeho tvaru, kvůli čemuž vzniká právě zvýšené zadržování moči.

Při zahájení včasné léčby lze předejít operaci. Chirurgická léčba je vyžadovaná v těch případech, kdy pacienti stávající problém neřešili a odkládali ho.