V jakých případech může banka zamítnout žádost o úvěr?

Na úvěrové produkty je v současné době velmi těžké dosáhnout. Může za to primárně novela zákona z roku 2018 a 2020, kdy se podmínky pro získání úvěrů rapidně změnily. Za těmito novelami stojí Česká národní banka, která povětšinou reaguje na aktuální ekonomickou situaci v zemi. Za zamítnutým úvěre je tak zapotřebí hledat spíše složitě nastavené podmínky, než neochotu bank půjčovat.

stisk ruky

I když je v současné době na trhu přebytek likvidity a bankovní i nebankovní poskytovatelé se doslova předhánějí, kdo přijde s lepší nabídkou, přibývá zamítnutých žádostí. ČNB totiž dává za povinnost bankovním i nebankovním poskytovatelům důkladnou lustraci každého žadatele. Pokud by tak neučinily, mohlo by to pro ně znamenat nedozírné následky. Dlužník by mohl celou smlouvu napadnout pro její neplatnost a nadále by úvěr splácel dle svých finančních možností. Navíc by mu odpadla povinnost platit veškeré poplatky a úroky. Zákon o spotřebitelském úvěru, tak chrání nejenom samotné poskytovatelé úvěrů, ale i dlužníky.

 

Nedostatečný příjem

Žádný bankovní subjekt neschválí úvěr žadateli, který není schopen doložit své pravidelné měsíční příjmy. Právě ty jsou totiž pro schválení úvěru a výpočet bilance žadatele klíčové. Banky pracují s tzv. bonitou žadatele, která udává, do jaké míry je daný žadatel schopen splácet. Pokud je bonita příliš nízká, většinou odejde z banky s nepořízenou.

balíček peněz

Ovšem ještě tu máme nebankovní společnosti, které jsou v tomto ohledu přeci jenom o poznání benevolentnější. Slyšeli jste už o hypotéce bez dokládání příjmů? Jak už z názvu vyplývá, žadatel není povinen dokládat výši svých příjmů. Cílí tedy na žadatele, kteří právě z tohoto důvodu v bance neuspěli. Je však zapotřebí připomenout, že i zde, stejně jako v případě bankovní hypotéky, je zapotřebí zástava nemovitosti. A navíc je zde i vyšší úroková sazba, právě díky benevolentnosti úvěru.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup